Informationsmøder om YouSee/Discovery-konflikten

Informationsmøder om YouSee/Discovery-konflikten

Møderne afholdes af FDA - Forenede Danske Antenneanlæg.

Her tilmelder du dig og dine antenneanlægskolleger til det sidste af informationsmøderne, som afholdes:

Onsdag den 30. oktober 2019
Brønderslev Hallerne, mødelokale 4
Knudsgade 15
9700 Brønderslev
Kl. 18.30-20.30